Opmerkelijk 24 april

Democratie en corona De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Lees erover op Coronavirus en de lokale democratie en Aan de slag met Digitale Participatie in coronatijden Digitale Democratie in de praktijk. Een gids voor lokale overheden overhet succesvol implementeren van digitale participatie-instrumenten Hoe corona misbruikt wordt om de …