Politieke betrokkenheid

Ik word gedreven door de verhouding tussen mens en politiek en tussen democratie en rechtstaat. Ik probeer die passie concreet te maken op allerlei niveau’s en in uiteenlopende gremia. Vaak is D66 de rode draad in alles wat ik doe.

Internationaal

Als  lid van de Fellowship Mensenrechten heb ik in mei 2017 een werkgebezoek gebracht aan het Verenigd Koninkrijk. In november 2017 heb ik  een werkbezoek aan Libanon gebracht. 

Landelijk

Sinds 2019 ben ik algemeen bestuurslid van de landelijke D66 themagroep Democratie en Rechtsstaat.

Ik ben trekker van de landelijke bibliotheekwerkgroep van D66. Wij hebben ervoor gezorgd dat D66 een hele paragraaf heeft gewijd aan de rol van bibliotheken in gemeenten. Ook in het D66 document Democratie Nu is de rol van bibliotheken in het democratisch bestel opgenomen.

Als bestuurslid van Raadslid.nu van 2014-2018 was ik bezig met de ontwikkeling van het ‘vak’ raadslid. 

Lokaal

Als gemeenteraadslid voor D66 in Woerden had ik in mijn portefeuille: sociaal domein, gezondheidszorg, jeugd, wijken en cultuur. 

Sociaal Domein. Als voormalig trekker van de raadswerkgroep Jeugdzorg was ik intensief bezig met de decentraliaties. Ik was scherp op privacy, de toegang tot het sociaal domein, mantelzorg en het stimuleren van integraal denken in zorg en welzijn. 

  • voorzitter werkconferentie sturing sociaal domein;
  • initiatior de locale inclusie agenda;
  • initiator van een gemeentebreed valpreventieprogramma
  • initiator inzet op POH Jeugd GGZ jeugd.

Cultuur:  Cultuur mag er vooral zijn als intrinsieke waarde. Niet alles hoeft aantoonbare impact te hebben. Uiteindelijk zie je dat een wereld zonder cultuur, een armoedige en uitzonderlijke wereld is.

  • vanuit mijn betrokkenheid bij cultuurparticipatie een van de aanjagers geweest van de Conferentie Sport en cultuur: samen scoren! Professionals in actieve cultuurparticipatie en sport kijken samen naar de gevolgen in de praktijk van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.

De Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prijs Woerden (het Compliment) heb ik opgestart. Die jaarlijkse onderscheiding verbindt het MKB in Woerden op passende wijze met duurzaamheid en versterkt het contact tussen D66 en Woerdense bedrijven.