Kan ik u helpen?

Ondernemende adviseur

  • Omgevingssensitief. Ik wacht niet af, maar signaleer actief welke ontwikkelingen belangrijk (kunnen) zijn. Ik analyseer op hoofdlijnen en communiceer strategische opties. Waar liggen de kansen voor productontwikkeling? Wie kunnen potentieel interessante strategische partners zijn? Ik ben nieuwsgierig, lees veel en heb een groot en relevant netwerk (politiek, publiek domein).
  • Veranderingsmanagement. Ik stem met u anderen af welke stappen de organisatie kan zetten om te verbeteren te vernieuwen. Welke impact wilt u bereiken? Wat is daarvoor nodig?
  • Sparringpartner en schrijver. Ik houd.u scherp, geef tegengeluid en schrijf wat wilt u wilt zeggen.

Adviseur met leidinggevende kwaliteiten

  • Ik richt (deel)processen in, stuur, bewaak, en rapporteer.
  • Ik manage kleine tot middelgrote teams, zodat u tijd heeft voor andere zaken.

Procesbewaker

  • Ik heb kennis en ervaring in het ontwikkelen, verbeteren en bewaken van de P&C cyclus in middelgrote organisaties.
  • Ik ben bekend met subsidieaanvragen, aanbestedingen, monitoring en resultaatverantwoording. Ik ben gesprekspartner voor beleidsadviseurs, wethouders en maatschappelijke organisaties.

Bekend met het publieke domein: politiek, gemeenten, onderwijs, sociaal domein, bibliotheken.

Ik heb ervaring als raadslid en bestuurslid van de Landelijke Vereniging voor Raadsleden.

Ik heb als raadslid én bestuurssecretaris ervaring met politiek-bestuurlijke omgevingen.

Ik ben aanjager en initiator geweest van lokale processen en programma’s in het sociaal domein: voorzitter van de raadswerkgroep Sturing in het sociaal domein, initiator van de raadswerkgroep Jeugdzorg, aanjager van het gemeentelijk programma Valpreventie etc.

Ik heb werkervaring in MBO en HBO instellingen, waaronder de HU.

Ik heb werkervaring bij een van de grootste bibliotheekorganisaties in Nederland en ben trekker van de landelijke D66 werkgroep bibliotheken.

Mijn motto: maak samen het verschil.